Dossier a les famílies

 Normes bàsiques del centre i calendari

NORMES BÀSIQUES DEL CENTRE:

  1. Heu de justificar totes les faltes d’assistència, fent constar els dies d’absència i la seva causa.

  1. Us recordem que en cas de malaltia contagiosa o parasitària (per ex. polls), recomanem que el nen o la nena no assisteixi a l’escola fins a la total recuperació. Cal que aviseu al mestre o a la mestra per a prevenir el contagi de la resta de l’alumnat. Si es preveu una malaltia llarga, us agrairíem que aviséssiu al mestre o la mestra.

  1. L’escola no pot donar medicaments als seus alumnes. En casos excepcionals, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament a prendre i la dosi. També haurà d’omplir el full d’autorització a la direcció del centre.

  1. Si en alguna ocasió les famílies necessiten que un alumne entri o surti fora de l’horari normal hauran de comunicar-ho al mestre – tutor/a amb antelació, omplir el paper d’autorització que els donaran a consergeria.

  1. Portaran bata tots els nens i nenes des dels 3 anys fins a 2n. L’escola té un model que pot ser de tres colors: vermell, blau i verd. Al costat esquerra han de portar el nom (a ser possible en lletra majúscula, per ex: “MARIA”). Les bates les poden adquirir al local de l’ AMPA.

  1. Equip de gimnàstica. – La no assistència a les classes d’Educació Física haurà d’ésser

convenientment justificada als mestres. No portar l’equip d’Educació Física es considera com a falta d’assistència a classe. Les absències no justificades motivaran l’avaluació negativa d’aquesta matèria.

L’equip esportiu bàsic per a primària es composa de pantaló curt blau marí, samarreta de màniga curta groga. Han de portar el nom totes les peces. El poden adquirir al local de l’ AMPA. A Educació Infantil és recomanable que el tinguin.

  1. No portar a l’escola coses de valor. Recordem la prohibició de portar mòbils i diners a l’escola, el centre no es farà responsable.

  1. La presentació de sol·licituds de canvi d’opció de religió pel proper curs es faran durant el mes de juny.

  1. Les llaminadures no es poden portar ni menjar a l’escola. Si els mestres en troben, les requisaran. Únicament es retornaran a petició de la família.

  1. Està prohibit portar refrescos de llauna, bosses de pipes i patates i altres similars per esmorzar. L’entrepà, fruita i/o fruits secs poden ser un bon esmorzar.

AMPA

L’Associació de mares i pares del centre està al servei de les famílies que requereixin el seu ajut o assessorament tots els dimarts de 14 h 30’ a 16:00 h.

HORARI DE SECRETARIA

MATINS: dilluns, dimecres i divendres de 11:30 a 12:30. Dimarts i dijous de 11:00 a 13:00

TARDA: dimarts de 14:30 a 15:45

Us preguem que respecteu aquest horari

HORARI DE DIRECCIÓ (Atenció pares)

MATINS: dilluns,dimecres i divendres de 9:00 a 10:00

TARDA: dimarts de 15:00 a 16:00.

Us preguem que respecteu aquest horari

CALENDARI ESCOLAR

Horari d’Educació Infantil i Educació Primària

MATÍ : de 9:00 h. a 12:30 h.

TARDA : de 14:30h. a 16:00 h.

Inici de curs: 12 de setembre de 2018. Fi de curs: 21 de juny de 2019.

Finals de trimestre: 21 de desembre de 2018, 12 d’abril i 21 de juny de 2019.

Dies de lliure disposició:   2 de novembre i 7 de desembre de 2018, 1 i 4 de març de 2019.

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).

Altres Festes: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre de 2018, 1 de maig de 2019 i les que determini el calendari laboral del 2019 .

Jornada intensiva: dia 21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>