La nostra història

L’any 2017 l’escola Sant Jaume de Bràfim va celebrar el seu 70è. aniversari. Una escola rural enclavada a la comarca de l’Alt Camp  que acull  infants des de l’educació infantil P-3 fins a 6è de primària. Tot seguit us volem fer un breu recorregut per la seva trajectòria educativa.

L’any 1935 un grup de veïns es van posar d’acord per crear un projecte de construcció d’un Grup Escolar amb el vist-i-plau del batlle i el secretari municipal, per tal d’habilitar una escola digna.

El juliol de 1936 va esclatar la Guerra Civil  i el projecte va quedar aturat i en finalitzar la guerra una comissió gestora va reprendre les obres de construcció amb l’aprovació de les autoritats provincials i l’ajut municipal i els donatius del veïns del poble. L’obra fou realitzada pel constructor Salvador Puig i l’intervenció del pintor i el fuster del poble.

Finalment el 8 d’octubre de 1947 es va inaugurar amb solemnitat el Grup Escolar per les autoritats provincials i els veïns del poble. Posteriorment també es va fer la pavimentció del pati.

Els anys van passar i l’escola es va quedar petita, havent d’utilitzar-se altres dependències per la qual cosa es va ampliar l’escola amb la construcció d’una segona planta que dónes resposta a les noves necessitats que anaven sorgint a l’escola.

El 1980 es va crear l’Associació de Pares i Mares d’alumnes amb l’objectiu de col·laborar i organitzar activitats per l’escola.

Així doncs, la inauguració oficial de les obres d’ampliació es va fer el 14 de desembre de 1986 conjuntament amb les obres de l’Avinguda Catalunya i la remodelació de la Casa de la Vila.  Amb el pas del temps, les escoles dels pobles veïns van anar creixent en nombre d’alumnes com de mestres. Per aquest motiu,  el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear el curs escolar 1989-1990 la Zona Educativa Rural reconeguda amb el nom de ZER l’Atzavara que inicialment estava formada per les escoles de La Barquera d’Alió, Sant Sebastià de Nulles, Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella, Sant Jaume de Bràfim i Joan Plana de Puigpelat. Aquesta es va segregar de la ZER el curs escolar 2008-2009. L’objectiu de la ZER es millorar l’ensenyament, compartir mestres itinerant i promoure projectes de col.laboració pe seu millor funcionament.

La darrera ampliació que s’ha fet a l’escola va ser el 2016 amb el tancament del proxo per convertir.lo en una aula polivalent i multifuncional on també s’hi realitzen activitats estraescolars organitzades per l’AMPA de l’escola.

Finalment destacar que l’any 2017, coincidint amb la celebració del 70è aniversari de l’escola,  l’AMPA va col.laborar-hi amb  la realització d’un mural que va comptar amb la participació de tots els/les alumne/as de l’escola . Una escola inclusiva de tots i per a tots.  PER MOLTS ANYS MÉS!

Si voleu podeu visualitzar el power

Us deixem l’enllaç de les fotos del power que es va elaborar amb motiu de la celebració del seu 70è. aniversari.

https://photos.app.goo.gl/xkGPGRXnG1g6oc46A