Equip de mestres

Curs escolar 2018-2019

Els alumnes més petits de P3 estaran sota la tutela del a Sra. M. Mercè Solé Estrada, mestra d’Educació infantil  i la mestra d’anglès Sra. Luciana Soto. Els añumnes de P4 i P5 estaran sota la tutela de la Sra. Laia Campi. Els de primer i segon d’Educació Primària, estaran a càrrec el Sr. Francesc Fernández Fortuny , els del tercer estan a càrrec de la Sra. Gemma Brugal i els de quart, cinquè i sisè estaran a càrrec del Sr. Diego Tello . La mestra d’Anglès de l’escola és la Sra. Luciana Soto.

La Sra. Mercè Solé i Estrada exerceix de directora actualment i dóna classes a educació infantil.

Algunes matèries les imparteixen els professors itinerants de la ZER Atzavara, també inclou:  Nulles, Vilabella i Alió.

L’Escola Sant Jaume de Bràfim acostuma a col·laborar en totes les iniciatives que es duen a terme al municipi. És un mecanisme integrador de Bràfim, una escola oberta al poble.  Aquesta col·laboració és tan estreta que els pares i les mares, l’alumnat i l’equip docent participen en el butlletí municipal. També és freqüent que el centre prengui part en el certamen literari de Sant Jordi. L’Escola Sant Jaume té 61 alumnes matriculats que es distribueixen en quatre grups, el  de parvulari,  cicle inicial, el de cicle mitjà , i el de superior.

Actualment la plantilla consta 6 mestres. L’organigrama de l’Escola Sant Jaume de Bràfim és el següent:

Equip Directiu
Directora Sra. Mercè Solé i Estrada
Secretària Sr. Francesc Fernández Fortuny
Mestres Pàrvuls P3  Sra. Luciana Soto / Mercè Solé
Pàrvuls P4 i P5 Sra. Laia Campi
Cicle Inicial  1r i 2n Sr. Francesc Fernández Fortuny
Cicle Mitjà 3r  Sra. Gemma Brugal
Cicle Superior  4t 5è i 6è  Sr. Diego Tello
Llengua estrengera: anglès Sra. Luciana Soto / Aran Grau
M. Itinerants Pedagogia Terapèutica Sra. Mònica Martínez Rodrigo
Educació Física Sr. Josep Baiges
Educació Musical Sra. Raquel Francès
Altres serveis Religió Sr. Ruben Antequera Freixa
EAP T-01 Alt Camp Sra. Cristina Salmeron
Assistent social Sr. Ricard Domingo
Monitora Menjador escolar Sra. Carme Garcia Franco
Horari de Direcció  Prèvia petició d’hora
 Horari de tutors –  d’atenció al públic Prèvia petició d’hora
 Inspector Sr.  Kenneth Martínez Prèvia petició d’hora