Comissions mixtes

Les comissions mixtes són grups de treball que depenen directament del Consell Escolar.  Aquestes comissions són oportunitats que ofereix l’escola per a què els diferents estaments de la comunitat educativa puguin participar en la millora del projecte.

El nostre agraïment a tots els membres de les comissions per la seva col.col·laboració i la seva disponibilitat.

Pedagògica
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora per promoure el coneixement de la linia pedagògica de l’escola en el si de la comunitat.

Membres que la formen:

 • Equip directiu: Belén Jaime, Susana Gallardo
 • Mestres: Elena Ferrer, Núria Sàrria, Mercè Cuadras, Núria Borràs
 • Families: (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)

Econòmica 
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la gestió econòmica del centre amb la finalitat de garantir la transparència en la distribució de les despeses. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.
La comissió econòmica és obligatòria en tots els centres educatius públics.

Membres que la formen:

 • Secretària: Mari Nieblas 
 • Mestres: Montse Palazón, Marga Margalef
 • Junta AFA: Taryn Pagès
 • Famílies: Núria Gimeno, Josep Ferret, David Solà, Manuela Morera (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)

Convivència (per més informació feu click)                                                                                                                                                És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per mantenir sa el clima relacional del centre. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

La comissió  de convivència és obligatòria en tots els centres educatius públics.

Membres que la formen:

 • Cap d’estudis: Susana Gallardo
 • Mestres: Núria Borràs, Lola Sànchez, Rosa Maria Barnadas
 • Junta AFA: Jordi Fuertes, Silvia Parera
 • Famílies: Lali Miret (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)
 • Convidats Empresa de Menjador: Assumpta Coll, Montse Albareda
 • Ajuntament: Enrico Cirla

Festes 
És l’equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per organitzar les festes de l’escola amb la finalitat de coordinar, programar i executar el calendari festiu tradicional de l’escola. També  ajuden, organitzen i canalitzen la participació de les famílies en les festes.  A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen:

 • Coordinadores: Dolors Company, Ester Pesudo
 • Mestres: Jordi Peinado, Mar Grau, Sarai Ortiz…
 • Junta AFA: Toti
 • Famílies: Núria Gimeno, Núria Ruíz (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)

Manteniment 
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen pel manteniment i millora de l’edifici i la seva seguretat.

A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen:

 • Secretària: Mari Nieblas 
 • Mestres: Noemí Milà, Jordi Peinado
 • Junta AFA: Mar
 • Famílies: Jordi Gené, Joan Torrens, Jordi Gené
 • Bidell: Àlex Suárez

Imatge 
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen en el àmbit de la imatge corporativa del centre. 

A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar, de la direcció del centre i proposar idees de millora.

Membres que la formen:

 • Secretària: Maria José Nieblas Baeza
 • Mestres: Noemí Milà, Maite Oller.
 • Junta AFA: (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)
 • Famílies: (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)

Menjador 
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la coordinació del servei de menjador amb l’objectiu de fer una gestió compartida, des del lloc que ocupa cadascú, per consolidar i millorar el projecte d’escola. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen:

 • Equip directiu: Belén Jaime
 • Mestres: Carlos Gómez, Maria Fernández, Gemma Gallofre
 • Junta AFA: Kay Vidal, Marina
 • Famílies: Anna Bàssols
 • Empresa de menjador: Assumpta Coll, Josep Blanco, Montse Albareda

Flexibilització de l’horari escolar (per més informació feu click)
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora amb l’objectiu de fer un estudi de la flexibilització de l’horari escolar tenint en compte el que diuen les famílies i els experts.

Membres que la formen:

 • Mestres: Araceli Verdejo, Mar Grau, Maria Fernández 
 • Junta AFA: Núria Escofet
 • Famílies: Maite Sevil, Montse Córdoba, Varis Almudever (EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ)