Resultats de la consulta sobre la jornada continuada

Aquest mes de gener de 2018 les famílies de les escoles del municipi hem pogut participar en la consulta promoguda per l’ajuntament per tal de conèixer les preferències de les famílies entre dues opcions d’horari escolar: la jornada partida actual i la jornada continuada amb horari lectiu de 9 a 14h i horari de menjador de 14 a 16:30h.

Els resultats de la consulta a la nostra escola es mostren en els gràfics següents:

En la consulta han participat 213 de les 347 famílies de l’escola, el que representa un 61% del total. El resultat ha estat de 171 famílies a favor de la jornada continuada i 41 famílies a favor de seguir amb la jornada partida. Així, el 80% de les famílies que han participat en la consultaprefereixen l’horari de la jornada continuada davant de l’horari de la jornada partida actual. D’altra banda,1 família ha indicat que necessita més informació per poder posicionar-se.

Farem arribar aquesta informació a l’Ajuntament i continuarem informant de les novetats al respecte.

Des de la comissió de flexibilització de l’horari escolar volem agrair a la comunitat escolar la col·laboració demostrada amb aquesta iniciativa.

Documentació annexa: enquesta lliurada a les famílies per tal que manifestin la seva elecció.

Circular Jornada continuada 2018_v.def.doc.docx