Comissions mixtes

Les comissions mixtes són grups de treball que depenen directament del Consell Escolar.  Aquestes comissions són oportunitats que ofereix l’escola per a què els diferents estaments de la comunitat educativa puguin participar en la millora del projecte.

El nostre agraïment a tots els membres de les comissions per la seva col.col·laboració i la seva disponibilitat.

DISCULPEU ESTEM ACTUALITZANT DADES

 

Econòmica
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la gestió econòmica del centre amb la finalitat de garantir la transparència en la distribució de les despeses. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.
La comissió econòmica és obligatòria en tots els centres educatius públics.

Membres que la formen:
Mestres:
Famílies:

 

Convivència
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per mantenir sa el clima relacional del centre. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.
La comissió  de convivència és obligatòria en tots els centres educatius públics.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies: 

 

Festes
És l’equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per organitzar les festes de l’escola amb la finalitat de coordinar, programar i executar el calendari festiu tradicional de l’escola. També  ajuden, organitzen i canalitzen la participació de les famílies en les festes.  A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies: o

 

Manteniment
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen pel manteniment i millora de l’edifici i la seva seguretat. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies: 

Conserge: 

 

Pedagògica
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora per promoure el coneixement de la línea pedagògica de l’escola en el si de la comunitat.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies: 
Com a convidats l’Empresa de menjador:

 

Menjador
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per la coordinació del servei de menjador amb l’objectiu de fer una gestió compartida, des del lloc que ocupa cadascú, per consolidar i millorar el projecte d’escola. A la vegada han d’acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora.

Membres que la formen.
Mestres: 
Famílies: 
Empresa de menjador:

 

Racionalització horari escolar
És un equip de professionals del centre, pares i mares que treballen per acomplir els encàrrecs del Consell escolar i proposar idees de millora amb l’objectiu de fer un estudi de la racionalització de l’horari escolar tenint en compte el que diuen les famílies i els experts.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies:
Com a convidats l’Empresa de menjador:

 

Imatge
És un equip de famílies i mestres del centre que treballen en l’àmbit de la imatge corporativa, acomplint els encàrrecs del Consell Escolar.

Membres que la formen.
Mestres:
Famílies: