Acollida

L’AMPA de l’escola Pont de l’Arcada oferta el servei d’Acollida Escolar als matins, gestionada per l’empresa ELLAP (Esport i Lleure Alt Penedès).

Els usuaris poden fer inscripcions en dues modalitats:

  • HABITUAL: ús mínim de tres dies a la setmana.
  • EVENTUAL: ús de menys de dos dies a la setmana o de forma esporàdica.

En tots dos casos, hauran de fer la inscripció abans de poder fer ús del servei, i les quotes seran carregades mensualment al compte corrent designat en la inscripció.