Grup d’Experimentació del Plurilingüisme (GEP)

La nostra escola aposta per la introducció d’una tercera llengua en l’ensenyament des d’Educació Infantil, on els alumnes ja fan una estona d’anglès diària des de P3.

Com a escola vam participar en el GEP (Grup per a l’Experimentació del Plurilingüisme) del Departament d’Ensenyament durant els cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20. Dos mestres de l’escola han començat la formació per poder impartir continguts no lingüístics en llengua anglesa. El treball de la llengua anglesa a la primària es consolida al CS, quan els alumnes fan una hora setmanal de medi en llengua anglesa.

Aquí us deixem l’enllaç al web del Departament on us podeu informar més sobre el projecte: