PREINSCRIPCIONS CURS 2021/22

LLISTAT de SOL·LICITUDS amb BAREM PROVISIONAL

LLISTAT de SOL·LICITUDS DEFINITIU

LLISTAT DE PREINSCRITS

LLISTAT D’ADMESOS

LLISTAT D’ESPERA

 

El 15 de març comença el període de preinscripcions pel curs 2021/22. Recordeu que teniu fins al dimecres 24 de març per fer les preinscripcions de forma TELEMÀTICA. En el web de PREINSCRIPCIONS trobareu tota la informació i l’enllaç per fer la sol·licitud de plaça.

DADES NECESSÀRIES:
– CODI DE CENTRE: 08022379 – Pont de l’Arcada
– CODI IDALU (només per alumnes que canvien de centre). Podeu demanar-lo a l’escola d’origen o bé consultar-lo a través d’aquest enllaç: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
– LLIBRE DE FAMÍLIA / PASSAPORT
– DNI / NIE / PASSAPORT DEL PARE – MARE – TUTOR
– DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA de PUNTS QUE CAL APORTAR: proximitat de la feina, renda mínima garantida
– DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE PUNTS QUE COMPROVA L’ADMINISTRACIÓ AUTOMÀTICAMENT: proximitat domicili, discapacitat, família nombrosa