Personal del centre

Curs 2019/2020
TUTORIES
EDUCACIÓ INFANTIL
3 anys – Clara Real
4 anys – Mari Carmen Blasco
5 anys – Núria Cabanillas
Reforç – Judith Rigual
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Primer – Carme Antón
Segon – Jeroni García
Tercer – Alberto Galán
Quart – Esther López
Cinquè – Yolanda Manzanares
Sisè – Esther Carvajal
Plàs/Medi/Cat/Mat CI – Magda Camps
Mat CM i CS i Cas 5è – Susana López
ESPECIALISTES

Música – Ana Cerezo
Ed. Física – Paqui Marcé CM/CS -Jeroni  García (CI)
Anglès – Maite Martínez
Ed. Especial – Marian González
EQUIP DIRECTIU

Directora – Magda Camps
Cap d’Estudis – Paqui Marcé
Secretària – Susana López
COORDINACIONS DE CICLE

Ed. Infantil i C .Inicial – Magda Camps
C. Mitjà i Superior – Ana Cerezo
CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Informàtica – Yolanda Manzanares
R. Laborals – Ana Cerezo
LIC – Esther López

 

PERSONAL NO DOCENT

Conserge – Tomàs Martínez
Aux. Administratiu – Jose Oltra