L’escola

L’Escola es declara laica, pluralista, progressista i coeducacional. Respecta les diverses creences i ideologies i salvaguarda la llibertat de consciència en el marc fonamental de respecte als valors democràtics i a la dignitat de la persona humana.

L’Escola s’insereix activament en el seu entorn sociocultural: el barri, la ciutat, la comarca, el país. I incorpora amb actitud oberta el seu coneixement i els seus valors culturals, a la programació i a la vida col·lectiva del centre. La gestió del centre és participativa.

Utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge per a tots els nivells i àrees. Per poder assolir aquest objectiu estem portant a terme un programa d’immersió, és a dir, que l’única llengua emprada en l’ensenyament és el català, procés que es va iniciar el curs 1985/86.