El consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, mestres, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.