Ampa

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre formada per alguns pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.
El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració entre pares i mares, direcció de l’escola i mestres.

Quota de l’Ampa: Com ja sabeu la quota d’AMPA es destina en la seva integritat als alumnes del centre (festes, informàtica, material esportiu, etc.), per tant és necessari que les famílies del centre l’abonin abans del començar el curs.

Extraescolars: L’AMPA de l’escola organitza un seguit d’activitats fora de l’horari escolar per a tots els alumnes del centre. Les activitats extraescolars són diverses i adaptades a les diferents edats dels nens a les quals van dirigides.
Els objectius de les activitats extraescolars són:

– Complementar l’horari extraescolar amb activitats de qualitat.
– Potenciar activitats diferents de les que es porten a terme dins el marc escolar.

Els preus i els horaris es comuniquen a l’inici de cada curs escolar.

E-mail:    ampamiquelcarreras@hotmail.com