BEQUES MATERIAL I LLIBRES DE TEXT

EDUCACIÓ

FORMULARI DE SOL·LICITUD

JUSTIFICACIÓ (A OMPLIR PEL CENTRE)

 

31/08/2020 14:20

Els ajuts municipals per a l’adquisició de llibres i material escolar i per a l’escolarització i els menjadors de les llars d’infants municipals corresponents al curs 2020-2021 es poden sol·licitar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes fins al 30 de setembre. En tots dos casos, la tramitació s’ha de fer demanant cita prèvia o bé a través de la seu electrònica. La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar les persones més vulnerables a fer front a la cobertura de les necessitats més bàsiques.

Finalitzat el període ordinari, se n’obrirà un d’extraordinari a partir de l’1 d’octubre, adreçat a l’alumnat que s’hagi incorporat als centres educatius per matrícula viva, a les famílies que siguin objecte de seguiment per part de Serveis Socials i a les que no s’hagin pogut acollir a la convocatòria ordinària per motius degudament justificats i valorats pels serveis tècnics d’Educació o Serveis Socials. Per a iniciar un expedient fora de termini, serà imprescindible un certificat del centre indicant la data de matrícula fora del període ordinari com a màxim dins del mes posterior. En cas de seguiment per part de Serveis Socials, serà necessari el corresponent informe de seguiment.

Les beques per a llibres i material escolar s’adrecen a les unitats familiars dels infants i joves empadronats al municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d’infantil, primària i secundària; batxillerat, i formació professional (cicles de grau mitjà i superior).

Ajuts per al 100% o el 75% dels costos

Les famílies amb risc social i objecte de seguiment per part dels Serveis Socials podran demanar ajuts pel 100% del cost dels llibres o del material escolar, presentant l’informe corresponent. També hi ha ajuts pel 75% dels costos en funció del nivell de renda. En aquest cas, s’atorgarà un únic ajut per infant i per curs per a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA, sempre que aquesta sigui obligatòria en el centre, per participar en el projecte de socialització de llibres. Aquestes beques es concediran sempre que el llindar de renda de la unitat familiar no sobrepassi els 18.000€ anuals o els 22.000€ anuals, en el cas de famílies nombroses.

Els ajuts per a l’escolarització i els menjadors de les llars d’infants municipals van adreçats a les unitats familiars de les nenes i nens d’entre 16 setmanes i tres anys, matriculats en alguna de les llars d’infants municipals. L’ajut per a l’assistència al servei de menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari, quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica. Excepcionalment, la subvenció es podrà compactar a un nombre de dies determinats, en casos autoritzats pels Serveis Socials.

BEQUES MENJADOR

S’obre el termini per demanar els ajuts de menjador i transport escolar pel curs 2020-2021

TOTA LA INFORMACIÓ AL WEB DEL CONSELL COMARCAL

Amb la finalitat d’assessorar les famílies sobre el funcionament del tràmit, s’ha reforçat el servei d’atenció telefònica: les persones que tinguin dubtes sobre aquesta convocatòria poden trucar de 9 a 14 h als telèfons

93 810 04 11, 93 810 04 02 i 93 810 04 00. També poden enviar els seus comentaris a través del correu electrònic serveispersonals@ccgarraf.cat

Flyer Ajuts menjador i transport

#RealmentInclusiva

Bon dia,
Des de les direccions de la comarca del Garraf amb el recolzament de les AFA  engeguem la campanya protesta:  #REALMENTINCLUSIVA per demanar al Departament d’Educació en concret i la Generalitat en general que s’escolti a les seves escoles i que comenci a invertir en les nostres escoles i els vostres fills/es.

AMIC INVISIBLE

Avui tots els nens i les nenes del centre han donat i rebut el regal de l’amic invisible. Cada classe és l’amiga invisible d’una altra i es regalen jocs, manualitats, etc. S’ho han passat molt bé!!

Us adjuntem les fotografies. Cliqueu AQUÍ.