On som

Escola Les Parellades
Carrer Margarida Xirgú, 11
08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon 93 896 49 67
ceiplesparellades@xtec.cat