Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions. Està integrat per mestres i per representants de pares i mares, del personal no docent, i de l’Ajuntament.

Presidenta Maria José Sánchez
Representants de mestres Laura Pareja (Secretària)

Cèlia Moreno

Teresa Ferré

David Massoni

Noemí Dalmau

Representants de mares i pares Javier Selva

Ricard Vilalta

Adriana Garrote

Josep Carbonell

Representant de l’AMPA Nerea Garcia
Representant del personal d’administració i serveis Maria José López
Representant municipal Lluïsa Rodríguez

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar 1:   26 setembre 2019

Consell Escolar 2:   16 octubre 2019

Consell Escolar 3:    27 gener 2020

Consell Escolar 4: 18 febrer 2020

Consell Escolar 5: 4 març 2020