Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions. Està integrat per mestres i per representants de pares i mares, del personal no docent, i de l’Ajuntament.

Presidenta Maria José Sánchez
Representants de mestres Laura Pareja (Secretària)

Cèlia Moreno

Teresa Ferré

David Massoni

Noemí Dalmau

Representants de mares i pares Javier Selva

Ricard Vilalta

Adriana Garrote

Josep Carbonell

Representant de l’AFA Jordina Romeu
Representant del personal d’administració i serveis Maria José López
Representant municipal Lluïsa Rodríguez

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar 1:   3 setembre 2020

Consell Escolar 2:   13 octubre 2020

Consell Escolar 3:    25 novembre 2020

Consell Escolar 4:  29 gener 2021

Consell Escolar 5: 9 març 2021

Consell Escolar 6: 24 març 2021

Consell Escolar 7: 28 abril 2021

Consell Escolar 8: 30 juny 2021

Consell Escolar 9: 5 juliol 2021