Equip

Equip de Mestres

El claustre de professors està format pels mestres generalistes i pels especialistes. És l’òrgan de debat i de presa de decisions sobre els temes pedagògics. Els/les mestres es reuneixen periòdicament, per aprofundir en les qüestions que afecten a la metodologia de les diferents matèries, l’anàlisi de la dinàmica de grups, el rendiment escolar i, en general, per fer una revisió avaluadora del treball realitzat.

Equip Directiu

Directora Maria José Sánchez
Cap d’Estudis Cèlia Moreno
Secretària Laura Pareja

Tutories

P3 Lydia Villena
P4 Marga Lorenzo
P5 Lucía Garcia
1r Belén Doménech
2n Teresa Rascón
3r David Massoni
4t Marisa Foix
Esther Blanco
Cristian Nadal

 Especialistes

Música Marisa Foix i Belén Doménech
Anglès Noemí Dalmau/ Núria Mezquita
Educació Física David Massoni/ Cristian Nadal
Educació Especial Teresa Ferré
Suport Parvulari Pilar De la Ossa

 Coordinacions

Educació Infantil i Cicle Inicial Laura Pareja
Cicle Mitjà i Cicle Superior Cèlia Moreno
Informàtica Belén Doménech/ Laura Pareja
Biblioteca Teresa Rascón
Suport plàstica Marta Espinach

 Personal d’administració, serveis i programes educatius

Bidell Maria José López
Auxiliar administrativa Montse Maluenda
Administratiu AFA Nacho Ferrer

Empresa menjador 9 Natural cuina
Cuinera Estefania Garcia
Ajudants de cuina Paqui Rodríguez, Mercedes Aquinomueses i Rosa Antequera
Empresa monitors L’Esguard SCCL
Coordinadora Àbac Anna Pietx
Monitors
P3 Nil Sugranyes i Andrea Hermo
P4 Gerard Puig i Roser Juaneda
P5 Pau Ventura i Guillem Sagristà
1r Blanca Garay
2n Nacho Ferrer
3r Ignasi Marcet
4t Júlia Laparra
Aina Sanosa
Violeta Roca
Suport Joana Oliver
Acollida i aula d’estudi Montserrat