Material escolar i llibres de text

Llibres Text 2018-2019 by elsitjar on Scribd

Descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent, és recomanable diferenciar les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…)