Projecte educatiu

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest curs 19-20 estem en procés de revisió i actualització del PEC.

Projecte Educatiu de Centre

Projecte lingüístic de centre