Publicació llista d’infants admesos

Avui dia 2 de juny hem publicat al taulell d’anuncis de l’escola els llistats d’infants admesos del procediment de preinscripció, així com també els infants en llista d’espera.

El següent pas serà oficialitzar la matrícula entre els dies 12 i 16 de juny. Podeu contactar amb Secretaria per comprovar si teniu alguna documentació pendent i per recollir el resguard de matrícula en aquestes dates.

La llista d’espera estarà activa fins a la primera setmana de setembre i s’activarà sempre que es produeixin vacants per renúncia a les places assignades.

Si teniu qualsevol pregunta sobre el procediment, no dubteu a contactar amb l’escola a través dels mitjans habituals.