Jornada de vaga 3 d’octubre

Atesa la convocatòria de vaga a Catalunya per al dia 3 d’octubre, el personal docent i no docent s’acull a aquesta aturada.

Els serveis mínims de totes les professionals estaran garantits amb el detall següent:

-Acollida matinal (de 8 a 9h): Funcionarà amb normalitat

-Horari lectiu (9 a 12:30h i 15 a 16:30h): Hi haurà una persona de l’equip directiu i, almenys, 1 docent per cada 6 aules.

-Menjador: L’empresa Teno ha informat que hi haurà 1/3 de la plantilla.

-Extraescolars (migdia i tarda): Queden cancel·lades segons ha comunicat l’AMPA.

-Personal d’Administració i Serveis: Hi haurà almenys 1/3 del personal.