Instal·lacions

Dues aules per a cada nivell.

Dues aules d’Educació Especial.

Aula SIEI.

Aula d’anglès.

Aula d’informàtica amb un ordinador per alumne.

Aula de psicomotricitat.

Dues aules de reforç.

Aula de música.

Biblioteca.

Sala d’actes i gimnàs.

Dos patis.

Hort escolar.

Menjador amb cuina pròpia.