Novetats preinscripció

 

6 de juny.  PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA DE PLACES, en aquest enllaç

7 de juliol. LLISTAT D’ALUMNES ADMESOS AL CENTRE AMB INDICACIÓ DE LA PRIMERA PETICIÓ, en aquest enllaç

7 de juliol. PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA DEL CENTRE, en aquest enllaç

 

Consultar en aquest enllaç, la llista de sol·licituds en primera petició ordenada DEFINITIVA El número de desempat de la preinscripció escolar 20-21 és el 33386

Algunes sol·licituds no surten en el llistat, perquè s’ha de resoldre algun incident en la tramitació

És important que verifiqueu que les dades són correctes i si hi ha alguna errada, presenteu una reclamació al correu electrònic oficial del centre a8055932@xtec.cat.. Les dates per poder presentar les reclamacions: del 2 al 5 de juny

 

VÍDEO TUTORIAL del Consorci. La preinscripció pas a pas. Clica al següent enllaç

ENLLAÇ per fer la sol·licitud telemàtica. ( Apartat presentar sol·licitud – Internet- sol·licitud amb suport telemàtic)

 

Si necessiteu més informació, podeu fer un correu electrònic a l’escola  a8055932@xtec.cat.

Durant el període de preinscripció també farem atenció telefònica  (934 07 41 60  Horari d’atenció de 9-11 i de 15 a 16h)

(fora d’aquest horari s’enviarà correu a l’escola, amb  la consulta i el telèfon)

Si teniu dificultat en el moment de completar la sol·licitud telemàtica :

 

 

CITA PRÈVIA. 

Molt important, per fer la preinscripció caldrà portar tota la documentació prèviament preparada.

Respectar al màxim l’horari, no s’atendrà a ningú sense cita. La cita és una estona curta i es dedicarà única i exclusivament a la sol·licitud.

Us demanem que indiqueu de forma clara el motiu de la cita prèvia i  us demanem que tingueu que la millor manera de fer la sol·licitud és telemàticament per motius que estem vivint. Gràcies per la vostra col·laboració

Pla d’obertura del 8 al 19 de juny

IMPORTANT

 • En el moment d’enviar aquest correu  informatiu, hem tingut problemes de comunicació amb el compte d’escola. Us afegim L’escrit del correu a la web:

Benvolgudes famílies,

Ahir, en sessió de Consell Escolar, es va presentar el Pla d’obertura de l’escola Torrent de Can Carabassa pels propers dies del 8 al 19 de juny i que trobareu publicat al web del centre.

Algunes famílies ens heu manifestat la vostra voluntat de portar el vostre fill o filla a l’escola. Us volem aclarir alguns punts que són necessaris per aquesta reobertura:

– L’escola romandrà oberta del 8 al 19 de juny en horari de 9 :00 a 13:00 , en aquesta franja estarem al centre alguna persona de l’equip directiu o personal administratiu, les famílies no podreu accedir al centre.

– Pel que fa a l’alumnat, els tutors dels vostres fills es posaran en contacte amb vosaltres per acabar de concretar els temes més pràctics de la reobertura.

Però us volem recordar algun punt important:
DOCUMENTACIÓ: abans de dilluns, hem de tenir la documentació marcada per la normativa, són requisits imprescindibles:

1- Declaració del responsable (per tot l’alumnat) Podeu descarregar aquest document en aquest enllaç del Portal d’Educació:
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil.

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària.

2- Certificat de treball, indicant que els dos progenitors treballen fora del domicili de forma presencial de 9:00 a 13:00 (aquest l’heu de demanar a la feina)
Com ens fareu arribar aquests documents? Heu de fer un correu electrònic al tutor/a del vostre fill/a . No envieu aquesta documentació a l’escola, són els mestres que ens ajuden a agrupar els documents de les seves classes. Gràcies per ajudar-nos amb aquest tema.

HORARIS
Algunes famílies ens heu fet consulta sobre els horaris que faran els alumnes. Cada alumne tindrà un horari d’atenció personalitzada que us comunicarà el tutor/a.
El Pla d’obertura que podeu consultar a la pàgina web del centre recull les franges horàries dels diferents nivells (també podeu descarregar-lo als documents adjunts d’aquest e-mail).
És important que tingueu en compte que l’alumnat no arriba a les 9:00 i se’n va a les 13:00. Tampoc vindrà tots els dies, només els indicats.

GERMANS
Cada alumne/a assisteix en la franja indicada pel tutor/a, no es contempla agrupament de germans per franges horàries, ni dies.

GRUPS d’alumnes
En el cas de l’alumnat de 6è es faran agrupaments de fins 13 alumnes. NO es contempla fer cap actuació presencial amb tot un grup.
La resta de nivells es farà atenció personalitzada o en petit grup.

MESTRES
No tenim tutors per cada nivell. Els mestres han fet les seves declaracions de salut i de condicions de vida laboral i no poden venir al centre tots els tutors de tots els nivells. Atendrem a l’alumnat en funció del professorat disponible.

ENTRADES I SORTIDES
Es faran les entrades i sortides de forma personalitzada, gradual i esglaonada. Caldrà seguir uns protocols, de protecció i seguretat. Com a mesura de prevenció, prendrem la temperatura dels menors en el moment de l’entrada.
Segons les aules assignades, les entrades es faran per diferents portes, tal com recull el Pla. Els mestres també us ajudaran a aclarir aquests temes.
La recollida haurà de ser molt puntual, també es farà de forma personalitzada i gradual i per la mateixa porta que s’hagi fet l’entrada.

Finalment, us volem remarcar que el curs continuarà de forma telemàtica:
– Farem les activitats Classroom que l’alumnat fa habitualment fins al dia 19 de juny, tindran una organització diferent de professorat
– I es faran les Videoconferències que us indicaran els mestres. L’horari d’aquesta quinzena canvia una miqueta per tal de poder donar cabuda a l’alumnat que vindrà de forma presencial a l’escola i a l’alumnat que no vindrà i estarà de forma virtual. Per tant hem hagut d’ajustar una mica les hores i les franges horàries

Informes, avaluació i entrevistes personalitzades
Els mestres us faran arribar els informes del 3r trimestre i avaluació final per correu electrònic.
Els mestres us oferiran la possibilitat de fer una petita entrevista personalitzada, per si voleu comentar, compartir, aclarir,… alguna qüestió relativa a aquest final de curs. Aquesta entrevista està planificada per tal que el mestre/a pugui parlar amb els progenitors i després amb el nen/a, si ho considereu adequat. Aquesta entrevista es farà en format telemàtic. Els mestres us indicaran la disponibilitat de dies i horaris.

Clica aquest enllaç per veure el Pla d’obertura      Pla d’obertura Escola Torrent de Can Carabassa

Una cordial salutació,
Equip directiu

Preinscripció 20-21

En aquests pàgina volem mantenir ordenada i conjunta  tota la informació necessària per la preinscripció 20-21, per tal de facilitar al màxim la gestió del procediment.

Mantindrem el contingut de la pàgina durant tota la preinscripció, i en aquest apartat , per facilitar la lectura, recollirem la darrera novetat important en relació al procés. Avui podeu consultar:

VÍDEO TUTORIAL del Consorci. La preinscripció pas a pas. Clica al següent enllaç

Si necessiteu més informació, podeu fer un correu electrònic a l’escola  a8055932@xtec.cat.

Durant el període de preinscripció també farem atenció telefònica  (934 07 41 60  Horari d’atenció de 9-11 i de 15 a 16h)

(fora d’aquest horari s’enviarà correu a l’escola, amb  la consulta i el telèfon)

Si teniu dificultat en el moment de completar la sol·licitud telemàtica :

 

INFORMACIONS PREINSCRIPCIÓ

Darreres novetats:

  Publicació de l’oferta inicial de places  (Vacants que tenim al Torrent de Can Carabassa)

 


 • Criteris i barem. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.
 • Calendari. Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.
 • Àrea d’influència. És aquella zona que indica per a quins centres es pot obtenir el barem per proximitat del domicili habitual o lloc de treball d’acord amb la situació que acrediti. Al segon cicle de l’Educació infantil i a l’Educació primària, l’àrea inclou com a mínim sis centres públics i sis centres privats concertats.Es pot conèixer si pel Torrent de Can Carabassa tindreu el màxim de punts per àrea d’influència en l’enllaç que us hem compartit.
 • Documentació que cal preparar: llibre de família o altres documents relatius a la filiació/ DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si us trobeu en el cas que el vostre domicili habitual no coincideix amb el del DNI o NIE, no fa falta acreditar cap certificat o volant municipal de convivència, el Consorci ja farà la comprovació pertinent.Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament
 • Oferta i vacants. L’escola Torrent de Can Carabassa té dos grups per cada nivell (dos P3, dos P4, etc). De forma generalitzada tenim les classes plenes i poc moviment de matrícula durant aquest període de preinscripció Això no implica que qualsevol família pugui demanar el nostre centre. Podeu consultar l’oferta de vacants en aquest enllaç

Més informació sobre l’escola


 • Adscripcions d’educació primària a educació secundària : Institut Josep Pla (institut de referència), Institut Anna Gironella de Mundet i  Institut Ferran Tallada. Més informació

Altres qüestions necessàries:


 • L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes), és l’associació voluntària de les famílies de l’escola , podeu consultar tota la informació necessària sobre l’AFA i els serveis que gestiona. Trobareu informacions molt necessàries per la preinscripció:
    • Menjador. L’AFA gestiona l’espai del migdia, podeu revisar la informació sobre menús i altra informació necessària sobre organització , al·lèrgies alimentàries, etc (document pendent de revisió pel curs 20-21)
    • Extraescolars, podeu fer una ullada a les activitats del curs, al setembre es revisa aquesta oferta i es planifica pel curs
    • També podeu consultar altres temes importants sobre l’AFA  en aquest enllaç (Reglaments, documents, aportacions voluntàries a l’AFA, etc)

Sant Jordi 23 d’abril

 

Benvolgudes famílies,

de part de tots l’equip docent de l’escola, us volem desitjar un feliç dia de Sant Jordi 2020.

Aquest any viurem un Sant Jordi ben atípic, però recordeu que mai s’ha de perdre la màgia.

Ahhh i mireu que o per correu o per la web teniu un regalet del professorat.

Tot anirà bé!

Programació Videoconferències

Horari de les videoconferències  a partir del 27 d’abril:
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9:30h 6à A/B 5è A/B 4t A/B 3r A/B 6à A/B
10:30h 5è A/B 6à A/B 2n A/B 4t A/B 5è A/B
11:30h 3r A/B 4t A/B 6à A/B 5è A/B 1r A/B
15:00h  P5 A i      P4B 1r A/B   P4 A i      P5 B P3 A/B 2n A/B

Videoconferències

A partir d’ara cada setmana us anirem informant de l’hora i del curs que té videoconferència a la nostra web en el calendari Videoconferències.

Us recordem que fins que no tinguem en ús la plataforma virtual, us aniran avisant els tutors via correu, de l’enllaç per poder entrar

IMPORTANT estar atents durant l’hora que us ha comunicat el tutor/a

Podeu consultar el Planning de la setmana vinent aquí.

Mil gràcies

Benvolgudes famílies,

només us volem dir una paraula: “GRÀCIES“. Gràcies per aquest regal que ens heu fet, pels vostres somriures i per les vostres paraules boniques.

CONFIA QUE TOT ANIRÀ BÉ!
No estem sols. Formem una gran COMUNITAT

 

#quedatacasa

Benvolgudes famílies,

seguim aquí, encara que no ens veieu  i us trobem a faltar!!!

Obrint aquest vídeo, entrarem per un moment a les vostres cases.

El Departament d’Educació ajorna la preinscripció

 

La preinscripció escolar ha quedat ajornada, per tant les dates del 23 de març i l’1 d’abril ja no són vàlides i el Departament d’Educació ha anunciat que no es farà fins que es pugui dur a terme “en condicions de normalitat”. La suspensió de les activitats lectives ens ha fet impossible continuar amb les portes obertes i visites a la nostra escola, per aquesta raó us volem compartir aquest enllaç amb les característiques més rellevants del nostre centre.

 

Carnaval 2020

Benvolgudes famílies,

El Pepo i la Cucurbita “disfressats del tema de la Setmana Cultural” i totes les persones que formem part de l’Escola Torrent de can Carabassa, us desitgem un Bon Carnaval!

Bon viatge companya

Hola Conxi!!

Allà on estigues… tanquem els ulls  i et veiem somriure, quanta tristesa hi ha en els que no saben somriure!!!

Conxi ens diuen que no hi ets, però si que hi ets, ets a la cara dels nens i nenes que t’estimen, al nostre cau d’orella xiuxiuejant paraules tendres i cuidant dels teus, i així seràs per sempre dins dels nostres cors.

Parlem en nom de tota l’escola : mestres, monitors, cuineres, conserges,  famílies i, sobretot, d’alumnes .

Som molt feliços d’haver-te conegut

Com oblidar el teu bon dia, com oblidar les teves paraules sempre amables, sense fer soroll, discreta, sempre disposada a fer un cop de mà, a canvi de re…

Com oblidar que de tu hem après com s’ha de viure la vida a estimar-la i lluitar pels nostres anhels.

Amb honestedat i simplicitat, capaç de donar amor des de el més petit al més gran.

T’apreciem i t’estimem perquè tu ens has ensenyat a fer-ho.

Una pintada en una paret afirmava : Les millors persones són aquelles que estan fetes “d’acer inoblidable” i tu ets una d’elles… que contents que estem d’haver-te conegut .

I com diu en Benedetti : “Estàvem, estem, estarem junts. A trossos, a estones, a parpelleigs, a somnis”