Trets d’identitat

Som una escola pública de dues línies que oferim educació Infantil i Primària, de P3 fins a 6è.

Estem adscrits als Instituts Maria Aurèlia Capmany i Neus Català.

Treballem per tal que el nostre alumnat esdevinguin bones persones amb uns valors que els permetin conviure en societat.

Ens enriquim de la gran diversitat de llengües que conviuen al nostre centre. Els nostres alumnes quan acaben 6è de Primària tenen un bon domini del català i del castellà, i tenen un domini de l’anglès que els permet afrontar l’ESO amb unes bones garanties d’èxit.

Vetllem per tal que tot l’alumnat tingui una atenció educativa de qualitat. El nostre alumnat rep els suports adequats per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. Som una escola inclusiva.

També vetllem per la gestió democràtica del centre potenciant la igualtat de tot l’alumnat i potenciant la coeducació de forma transversal.

Afavorim el vincle de les famílies amb l’escola, per tal que les famílies se sentin part important de la Comunitat Educativa.