Consell escolar

Representants:

Presidenta Elisa Rubio Moraga
Cap d’estudis Lidia Vargas Giner
Secretària Raquel Moreno Martín
Representant de l’ajuntament Carlos Domínguez Rodríguez
Representant de l’AFA Juana Espejo
Representant de pares i mares David Parralejo
Representant de pares i mares Fatima Refass
Representant de pares i mares Hayat Bouzama
Representant de pares i mares Míriam Muras
Representant de pares i mares Rocío Vela
Representant del PAE Mónica Amella Cardona
Representant del professorat Santiago Gallego Segador
Representant del professorat Angels Argüello García
Representant del professorat Cristina Martín Barea
Representant del professorat Maite Luz García
Representant del professorat Marta González Miguel
Representant del professorat Núria Mansilla Montón