Quotes

QUOTES DE MATERIAL  CURS 20-21

EDUCACIÓ INFANTIL 90€
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 55€

La quota de material s’ha de fer efectiva mitjançant un ingrés al compte de l’escola abans d’acabar el mes de setembre.

El nº de compte (Banc Sabadell) és ES78-0081-1962-2100-0100-2206