LLIBRES QUE ENS APROPEN AL MON

LLIBRES QUE ENS APROPEN AL MÓN

Els llibres de coneixements

 

De vegades, el concepte de lectura s’associa a la lectura de llibres de ficció, és a dir, la literatura narrativa que ens explica una història, amb uns personatges determinats i un fil conductor. La lectura però, també la podem fer amb llibres sense paraules, amb imatgiaris o amb llibres de CONEIXEMENTS. Són aquests últims que ens apropen al món que ens envolta i dels que parlarem a continuació.  

Els llibres de coneixements són llibres que ens expliquen la realitat, que permeten que els lectors puguin cercar informació i construir coneixement a partir de les seves necessitats o interessos. Acostumen a ser molt atractius pels infants, amb estètiques variades i textos presentats de diferents maneres, acompanyats d’imatges, mapes, dibuixos…

A l’escola, els llibres de coneixement són un recurs molt potent, ja que ens facilita la cerca d’informació i ens presenten continguts fiables, adaptats i pensats per al nostre públic: els nostres alumnes. Actualment, comptem amb el suport d’internet a l’hora de buscar informació. Tot i això, és important que donem l’oportunitat als nostres alumnes de gaudir de diferents suports i fer-los saber totes les possibilitats que tenen al seu abast per realitzar aquesta tasca. 

“Taula de l’univers”  Farmacèutics i farmacèutiques, 2nB

 

D’altra banda, hi ha molts nens i nenes que no se senten atrets per la lectura de llibres de ficció, en canvi, els hi agrada molt fullejar i llegir llibres de coneixements. Aquests llibres són una bona proposta pels alumnes que necessiten imatges de suport o tenen dificultats en la lectura. 

Des de la biblioteca de l’escola, apropem a les aules “caixes de llibres temàtiques” per donar suport a allò que es treballa a l’aula. D’aquesta manera, els alumnes tenen al seu abast la informació necessària per treballar, aprendre i GAUDIR d’aquest tipus de lectura.