Contacte per consultes/suggeriments.

– Per mail: rampa24h@gmail.com

– A la bústia de l’AMPA.

– A qualsevol membre de la junta (a principi de curs es penjarà una llista amb
els membres de la nova junta al plafó d’anuncis de l’AMPA).