Calendari i Horari escolar

Calendari Escolar 20-21

L’horari general del centre és de 9 a 12:30 h i de 15 a 16:30 h per a tots els alumnes de l’escola.
Ara bé, degut a la situació actual de pandèmia, cal fer entrades i sortides esglaonades tal i com marca el Pla d’organització 2020-2021.

CURS I ALUMNES ACCÉS AL CENTRE HORA ENTRADA I SORTIDA
P3, P4 i P5 Avinguda de Catalunya 9:00 a 12:30     15:00 a 16:30
1r, 2n i 3r C/ Bonaire 9:05 a 12:35    15:05 a 16:35
4t, 5è i 6è C/ Bonaire 8:55 a 12:25    14:55 a 16:25