Pagaments

Per al curs 2020/2021 el preu del material serà de 45 euros a Educació Infantil i a Primària.

Ara bé, a l’alumnat que formava part de l’escola el curs 2019-2020, se li descomptarà una part en concepte de retorn de la part proporcional de quota de material 19-20 que no es va gastar degut a la situació d’excepcionalitat pel confinament.

El número de compte de l’Escola Santa Creu per poder fer els pagaments és:

CAIXABANK: ES86 2100 0521 3702 0003 6479.

En el moment de fer l’ingrés cal indicar el nom i cognom de l’alumne i el curs.