5. Mestres

EDUCACIÓ INFANTIL
Gemma Vilajuana

gemmavilajuana@rnx.cat

Teresa Lladó

teresallado@rnx.cat

Diana Gill

dianagill@rnx.cat

Dolors Sala

dolorsvilarasau@rnx.cat

Mercè Torres

mercetorres@rnx.cat

Antònia Capellà

antoniacapella@rnx.cat

Ariadna Sanchez

ariadnasanchez@rnx.catLaura B

TEI Alícia Rovira

aliciarovira@rnx.cat

COORDINADORA INFANTIL Teresa Lladó
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
Antonia Puig

antoniapuig@rnx.cat

Alicia Ferri

aliciaferri@rnx.cat

Victòria Svalina

victoriasvalina@rnx.cat

Imma Ubach

immaubach@rnx.cat

COORDINADORA CICLE INICIAL ANTONIA PUIG
CICLE MITJÀ
Laura Blanco

laurablanco@rnx.cat

Cristina Garcia

cristinagarcia@rnx.cat

Mª Alba Ribes

albaribes@rnx.ca

Mercè Taulats

mercetaulats@rnx.cat

COORDINADORA CICLE MITJÀ MERCÈ TAULATS
CICLE SUPERIOR
Mònica Colillas

monicacolillas@rnx.cat

Gil Serrabassa

gilserrabassa@rnx.cat

Marta Caballero

martacaballero@rnx.cat

Elisabet López

elisabetlopez@rnx.cat

Ruth Moratò

ruthmorato@rnx.cat

 
COORDINADOR CICLE SUPERIOR GIL SERRABASSA
ESPECIALISTES
Anglès Anna Cano

Mª Eugènia Olivella

Ariadna Sánchez

Educació Física Albert Àvalos

Ricard

Música Eloi Costa

Silvia Casas

Educació Especial Marina Merino
Religió Albert Ávalos
Reforç  

Eloi Costa

Silvia Casas

 

Aula d’Acollida Mª Eugènia Olivella
TIS (tècnica integració social) Mariona Escayola
Assesora EAP Silvia Fernández
Administrativa Salomé Talón
EQUIP DIRECTIU
Director Pere A. Cano
Cap d’estudis Diana Gill
Secretari Anna Cano