4. Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2017

Vacances:

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 24 de març al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2018

Festes locals i dies festius:

12 d’octubre de 2017

1 de novembre de 2017

6 i 8 de desembre de 2017

21 de desembre de 2017

21 de febrer de 2018

1 de maig de 2018

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2017

7 de desembre de 2017

30 d’abril de 2018

21 de maig de 2018

Jornada intensiva:

22 de desembre de 2017 i del 4 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 4 de juny de 2018 es realitza horari intensiu de 9:00 a 13:00h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.