2. Història

El Grup Escolar Renaixença

15/9/1934: l‘edifici del Grup Escolar Renaixença, el dia de la seva inauguració, el 15 de setembre de 1934 (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

   
 

   
15/9/1934: Inauguració del Grup Escolar Renaixença a càrrec del president de la Generalitat Lluís Companys i del conseller de Cultura Ventura Gassol. (Arxiu Comarcal del Bages i col·lecció particular família Aloy-Riera)

   
Curs 1934-1935: fotografia del primer grup de mestres que van inaugurar el Grup Escolar Renaixença el curs 1934-1935. A la fila davantera, bo i asseguts, hi distingim d‘esquerra a dreta, Jaume Roigé, Josefa Maria Bara, Rosa Delhom, Rosa Virgili i Hermenegild Lladó. A la fila del darrere, bo i drets i d‘esquerra a dreta, hi veiem un mestre sense identificar, Pere Aloy, Josep M. Gabriel, Francesca Treserras, Àngela Mató, Josepa Borràs, Teresa Sansa, Vicenta Cuende, un mestre sense identificar, Rosa Macau i Joan Martí. (Col.lecció particular família Aloy-Riera)

   
 

   
 

   
1934: recull de les imatges incloses en el reportatge que el número 16 de la revista A.C. Documentos de Actividad Contempornea dedicà a l’arquitectura de la Renaixença. Aquesta revista trimestral era publicada pel GATEPAC, acrònim de Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, que va promoure l’arquitectura racionalista durant la dècada de 1930. (A.C Documentos de Actividad Contemporanea)

Novembre 1935: foto divertida d‘un grup de mestres imitant els alumnes. Hi veiem les mestres del Grup Escolar Renaixença Josepa Riera Vives, dreta davant la pissarra, i Maria Llaveries Viladomiu, en primer terme a la dreta, fent veure que escriu. (Col.lecció particular de la família Aloy-Riera)

1935-36: fotografia de mestres del Grup Escolar Renaixença, possiblement del curs 1935-1936, feta davant la piscina municipal de Manresa. Hi podem veure Josep M. Gabriel, Mercè Botó, Jaume Roig, Francesca Treserras i Hermenegild Lladó a la fila davantera i, al darrere, Pere Aloy, Josep Borràs, Josepa Riera, Maria Llaveries i una mestra no identificada. (Collecció particular de la família Aloy-Riera)

1936: fotografia de mestres del Grup Escolar Renaixença a l‘edifici de Sant Ignasi feta possiblement a l‘any 1936. D‘esquerra a dreta hi veiem Joan Martí, Josepa Riera, Francesca Treserras, Hermenegild Lladó, Josepa Borràs, Mercè Botó, Pere Aloy, Maria Llaveries i Josep M. Gabriel. (Col.lecció particular de la família Aloy-Riera)

1936: fotografia de mestres del Grup Escolar Renaixença; d‘esquerra a dreta són Maria Llaveries, Mercè Botó, Vicenta Cuende, Josepa Riera, Josepa Borràs i Àngela Mató. (Col.lecci— particular de la família Aloy-Riera)

17/9/1936: fotografia dels mestres del Grup Escolar Renaixença. Bo i assegudes, d‘esquerra a dreta, hi veiem Maria Llaveries, Josepa Riera, Vicenta Cuende, Rosa Delhom, Josepa Borràs, Ëngela Mata i Mercè Botó. Darrere, bo i drets, hi ha Francesca Treserras, Pere Aloy, Josep M. Gabriel, un mestre sense identificar, Ricardo Molner, Teófilo Anguiano, Joan Martí, Hermenegild Lladó i Jaume Roig. (Arxiu Comarcal del Bages)

1936: fotografia de mestres del Grup Escolar Renaixença feta possiblement a l‘any 1936. A la fila davantera Hi ha un mestre no identificat, Josep M. Gabriel, Vicenta Cuende, Josepa Rira i Teófilo Anguiano; a la segona fila Hermenegild Lladó, Mercè Bote, Francesc Treserras, Josepa Borràs, Maria Llaveries, una mestra no identificada i Joan Martí; i a la tercera fila Ricardo Molner, Jaume Roig, una mestra sense identificar, Pere Aloy i Àngela Mató. (Col.lecció particular de la família Aloy-Riera)

   
 

   
 

   
Imatges de diferents sortides d‘un grup de mestres del Grup Escolar Renaixença. (Col.lecció particular família Aloy-Riera)

   
12/7/1936: celebració dels Jocs Florals Infantils en la Festa Major del Grup Escolar Renaixença, amb motiu de la finalització del curs escolar 1935-36. Una setmana després començava la Guerra Civil. (Arxiu Comarcal del Bages)

s/d: l‘escola amb el nom que li va imposar el franquisme: “Grupo Escolar Generalísimo Franco”. Aquesta imatge correspon al principi de la dècada de 1940. (Arxiu Comarcal del Bages)

Estoig que Ignasi Tarrés Lladó duia al Grup Escolar Renaixença. (Col.lecció particular de la família d‘Ignasi Tarrés)

Xapa que li van regalar a Ignasi Tarrés Lladó en una festa del llibre del Grup Escolar Renaixença. (Col.lecció particular de la família d‘Ignasi Tarrés)