Salut

Administració de medicaments a alumnes:

Segons la normativa vigent (DOG 1060, agost 2005), per poder administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on hi consti el nom de l’alumne, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent que administri al seu fill la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

Aquestes autoritzacions les podeu demanar a la conserge o imprimir-les des del web de l’escola a l’apartat Documents. Mai poseu un medicament dins de la motxilla o li doneu al nen, sempre s’ha de donar a la mà al mestre o a la conserge. Tot medicament ha d’anar marcat, amb el nom, cognom, hora i dosi.

Hem de ser rigorosos en complir aquesta norma en benefici de tots.

Malalties:

Creiem molt important l’assistència continuada a classe, però, quan un nen està malalt convé que descansi i que no assisteixi a l’escola per evitar el possible contagi. Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament i el malalt ha de restar a casa.

Al document: “Criteris de no-assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles. Exclusió escolar” elaborat per la Subdirecció de Vigilància i resposta a Emergències de Salut Pública es resumeix les malalties infeccioses més freqüents en nens en edat escolar indicant el període de no-assistència.

L’aparició de polls o llémenes també han de ser comunicades al centre i l’alumne ha d’estar a casa fins a 24 hores que s’hagi iniciat el tractament. És important que durant tot el curs escolar reviseu setmanalment el cabell dels vostres fills i preneu les mesures oportunes.

Si algun nen és al·lèrgic o té algun problema de salut s’ha de comunicar al tutor i a la secretaria del centre adjuntant l’informe mèdic.

Si un nen presenta símptomes de malaltia durant la seva estada a l’escola avisarem a la família perquè el reculli i l’atengui degudament.

Absències:

Cal avisar de l’absència al centre enviant un mail a pauromeva@gmail.com i si habitualment es queden a dinar enviar també a: menjadorpauromeva@serunion.es.

Mitjançant l’aplicació DINANTIA rebreu l’avís de l’absència o del retard. Cal justificar-les per escrit o per mail.

En el cas de faltes de puntualitat o absències reiterades no justificades primer es parlarà amb la família i si la situació no es modifica es comunicarà als Serveis Socials seguint el protocol d’actuació que marca la normativa.