Història

QUI SOM?

L’Escola Pau Romeva som un centre públic d’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Som l’escola pública del barri de Sant Ramon del Districte de Les Corts.

Ens definim com una comunitat educativa formada per  un  equip de professionals (mestres tutors, mestres especialistes, equip directiu, psicopedagoga, conserge,  auxiliar d’educació especial i d’educació infantil, administrativa, monitors, cuineres, feineres…), pels nostres alumnes i llurs mares i pares. L’escola té la llengua catalana com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge. L’ensenyament de la llengua anglesa s’inicia a P-4.

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?

Ajudar en el desenvolupament integral dels nens i nenes, no només amb objectius educatius que fan referència als coneixements, sinó també atenent el seu desenvolupament psicomotor, l’equilibri personal, les relacions interpersonals i la integració social.

Busquem que l’alumne/a rebi una educació activa basada en el diàleg i l’experiència, on l’aprenentatge sigui significatiu i permeti el seu desenvolupament com a persona lliure i independent.

COM HO FEM?

 • Respectant les diferències individuals dels infants, les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat. Oferint una atenció personalitzada que canalitzem a través de diferents estratègies d’atenció a la diversitat.
 • Alternant el treball individual amb l’aprenentatge compartit com a factor de socialització i de col·laboració amb els altres.
 • Relacionant els aprenentatges amb la vida quotidiana.
 • Potenciant la responsabilitat, la reflexió, la motivació per a la recerca, la curiositat i el plaer per aprendre.
 • Estimulant la sensibilitat artística en els vessants musical, plàstic, literari i visual.
 • Oferint varietat de materials i experiències.
 • Essent rigorosos amb els plantejaments educatius.
 • Potenciant els projectes globalitzadors de l’escola.
 • Donant continuïtat als aprenentatges.
 • Fomentant valors i actituds basades en el respecte, la convivència, l’esforç, la responsabilitat i la solidaritat.
 • Col·laborant mútuament (equip de mestres i famílies) en el diàleg i la confiança mútua.
 • Desenvolupant diferents Projectes d’innovació educativa amb l’objectiu de millorar la qualitat d’ensenyament que oferim (Pla Experimental de Llengües Estrangeres;  Biblioteca-Mediateca Escolar; Aula TIC de Ciències; Programa Red.es: Internet a l’aula;…)
 • Col·laborant amb les Universitats en la formació de futurs mestres.
 • Obrint l’escola a totes aquelles persones (pares i mares, professionals de diferents àmbits), de les quals podem aprendre moltes coses.

HORARI

Matins de 9  a 12:30 i tardes de 14:30 a 16:00.

Servei d’acollida de 8 a 9 i de 16:00 a 18.

 • Activitats extraescolars diàries a partir de les 16:00.
 • Servei d’acollida gratuït per als nens i nenes d’Educació Infantil que tenen germans/es a Educació Primària per tal de compatibilitzar els horaris.