CI – Where’s my coat?

EN

A few weeks ago we finished unit 3. This unit was about clothes. In this video you will see some of the oral activities we have done in class. We work very hard! We hope you like it.

CAT

Fa unes setmanes vam acabar la unitat 3. Aquesta unitat tractava sobre les peces de roba. En el següent vídeo podeu veure algunes de les activitats orals que hem fet a la classe. Ens esforcem i treballem molt! Esperem que us agradi.

 

S-A-N-T-A

EN

When Christmas was around the corner we did different activities to celebrate it. We listened to Christmas carols, learned vocabulary, played games, did role-plays, etc. Here you can see us singing, dancing and clapping the S-A-N-T-A song. This song requires concentration and a good sense of rhythm. If you feel like singing it, you have the song video from YouTube below. Enjoy the rest of the holidays!

CAT

Durant els últims dies abans de les vacances de Nadal vam fer diferents activitats per celebrar aquesta festa tan màgica. Vam escoltar nadales, vam aprendre vocabulari relacionat amb el Nadal, vam jugar, etc. En aquest vídeo ens podeu veure cantant, ballant i picant de mans al ritme de S-A-N-T-A. Aquesta cançó requereix concentració i un bon sentit del ritme. Si encara us ve de gust cantar-la, més a baix teniu el vídeo de YouTube. Acabeu de passar unes bones festes!

 

Morning routine CI&3r

EN

This is the first activity we do to get the ball rolling in the English lessons. It helps us learn different vocabulary -days of the week, months of the year, ordinal and cardinal numbers, the seasons and weather words. We practise questions and answers and we work on intonation and pronunciation, too.

CAT

Us mostrem la primera activitat que fem per començar les classes d’anglès. Aquesta ens permet treballar diferent vocabulari -dies de la setmana, mesos de l’any, números ordinals i cardinals, les estacions i vocabulari del temps. Practiquem com fer i respondre preguntes i treballem l’entonació i la pronuncia.