Oferta educativa

Actualment tenim 3 grups classe:

  • Grup dels petits: P3, P4 i P5
  • Grup dels mitjans: 1r , 2n i 3r.
  • Grup dels grans:  4t i 5è.