Consell escolar

EQUIP DIRECTIU

Toni Alonso, president del Consell

Cristina Millán, cap d’estudis

Judit Domínguez, secretària

REPRESENTANTS DE MESTRES

Esther Bastida

Mireia Luz

Isabel Chiva

Mireia Pascual

Roberto Aguilar

REPRESENTANTS DE MARES I PARES

Alberto Cortés

Estefanía Aguirre

Carmen Aguirre

Marta Sentís

Silvia Ruiz

REPRESENTANT DEL PAS

Enric Gibert

REPRESENTANT DE L’AMPA

Lucy Olano

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Gemma Blasco