Activitats extraescolars

Aquest curs l’escola no fa activitats extraescolars obertes a tothom.

L’única extraescolar que es fa és un reforç educatiu, per infants que ho requereixen, dirigit i organitzat per la fundació ADSIS.