Oferta educativa

L’escola té una línia des de P3 fins a 6è.

Les classes tenen un màxim de 25 places, ampliable en ocasions excepcionals i justificades.

La preinscripció per al curs vinent 2021-2022 serà entre el 15 de març de 2021 i el 24 de març de 2021. A la portada del nostre web es publicarà tota la informació necessària.