ACOLLIDA MATINAL

Aquest servei està adjudicat a l’empresa EL MENÚ DEL PETIT que portarà la gestió aquest curs
     
     
HORARI
 Aquesta activitat es desenvolupa de 8 a 9 hores del matí al llarg del curs i abasta tots els dies lectius, inclosos els del mes de setembre.
OBJECTIU  
Aquest servei està adreçat a les famílies de l’escola que de manera regular i, bàsicament per motius laborals, necessiten que acollim els seus fills i filles d’educació infantil i primària, abans de començar l’horari de classe de matí. També hi ha usuaris esporàdics d’aquest servei, que ho fan per necessitats puntuals.
És, per tant, la nostra contribució a la necessitat de conciliar la vida familiar i la laboral que, amb la incorporació de les mares al món del treball cal tenir cada cop més en compte.
GESTIÓ
És un servei que funciona des de fa nou cursos i aquest curs 2014-15 està gestionat per l’empresa EL MENÚ DEL PETIT, que  és la mateixa empresa que gestiona el servei de menjador.
Aquest servei està contractat per l’AMPA, que és qui vetlla, conjuntament amb la direcció del centre, pel seu bon funcionament.
COST
    * El cost mensual del servei, per l’alumnat que utilitza de manera habitual 1 hora és de 21 €.
    * Per l’alumnat que utilitza de manera peròdica és de 14 €. Cost del servei/dia és 3,50 €
   * Per 1/2h. de manera habitual 12 €

     *El cobrament es farà mensualment a càrrec del C/C  indicat.
   
ACTIVITATS
El Servei d’Acollida Matinal s’entén com un espai lúdic, amb activitats lliures i/o dirigides, ubicades a l’edifici d’Educació Infantil.
   
Activitats autònomes
S’aprofita l’espai que oferta el Parvulari i els racons fixes tal com: la cuineta, construccions, disfresses, perruqueria, cotxes i parking, puzzles, contes…
Les criatures més grans, tenen a l’abast el bagul de jocs de taules i el racó de la biblioteca.
   
Activitats dirigides
 Treballs manuals complementaris coincidint amb la celebració de festes tradicionals o diades  assenyalades.

Activitats al pati
Quan comença el bon temps s’organitzen jocs tradicionals al pati.
 El nivell d’ajut proporcionat a l’hora de realitzar totes aquestes activitats es correspon amb l’edat dels nens/es del servei, que compren des dels tres fins els dotze anys, sent però el grup més nombrós el de 3 a 6 anys.
Aquesta barreja de criatures de diferents edats en un espai comú -Educació Infantil- afavoreix les relacions de col.laboració i cooperació entre , a més de les estones de joc-activitats entre iguals. És doncs un espai educatiu per començar la jornada escolar d’una manera relaxada i plaent.