Reutilització de llibres

La motivació de l’equip docent del centre a impulsar el projecte COOPERATIU PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI, té per objectiu evitar les desigualtats i la discriminació entre els alumnes generada per la impossibilitat de les famílies de fer front a les despeses de llibres de text i material escolar.

OBJECTIUS

Amb aquesta iniciativa volem:

  • Fomentar en l’alumnat el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • Educar als alumnes des de la pràctica en el consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
  • Reduir la despesa econòmica  que les famílies tenen  a l’inici del curs escolar per l’adquisició dels llibres de text, afavorint la cohesió social i l’equitat educativa per garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.
  • Fomentar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa: l’alumnat, les famílies i el professorat.
QUOTES ANUALS
Cicle Inicial: 10 €                                Cicle Mitjà i Superior: 20€

*Alumnes de nova incorporació al centre: 50 €