Pla Educatiu d’Entorn

El nostre centre participa del Pla Educatiu d’Entorn que es porta a terme al nostre municipi des de fa uns anys , conveni amb el Departament d’Ensenyament en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Les diferents activitats organitzades pels centres educatius i altres entitats tenen com a objectiu:
1.- Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius.
2.- Enfortir xarxes educatives.
3.- Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.
4.- Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.
5.- Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.