Consell escolar

Directora Sra. M. Carmen Roldán
Cap d’estudis Sra. Núria Romero
Representant de l’Ajuntament Sr. José Palacios
Representants Professors Sra. Núria Canyelles
Sra. Dolors Pagan
Sra. Montserrat Casal
Sr. Albert Gabarró
Sr. Tomàs Beltran
Representants pares i mares Sra. Susana García 
Sra. Ana María Fernández
Sra, Marcela Pérez
Sr. Juanjo Hernando
Representant de l’AMPA Sra. Susana
Representant PAS Sra. Victòria Onieva
Secretari Sr. Jose Gómez