Consell escolar

Directora Sra. M. Carmen Roldán
Cap d’estudis Sra. Núria Romero
Representant de l’Ajuntament Sra. Coral Vázquez
Representants Professors Sra. Núria Canyelles
Sra. Núria Busqué
Sra. Marisol Ortega
Sra. Pilar Martínez
Sr. Tomàs Beltran
Representants pares i mares Sra. Sandra Sánchez
Sra. Josefina Quintana
Sra, Marcela Pérez
Sra. Ana Belen Pardo
Representant de l’AMPA Sra. Eva García
Representant PAS Sra. Esther Martínez
Secretari Sr. Jose Gómez