Instruccions del Departament d’Educació referent al coronavirus

Benvolgudes famílies
després de realitzar una reunió mitjançant videoconferència amb el director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, comuniquem que:
En cas que algun alumne/a o familiar directe d’aquest es trobi afectat pel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) cal que avisi amb la major immediatesa possible al correu electrònic del centre (e3006587@xtec.cat). El centre n’informarà directament a les autoritats pertinents per establir els mecanismes de control necessaris. Amb això es cerca poder identificar possibles focus i aïllar el màxim possible la propagació del coronavirus.
En document adjunt, us fem arribar les instruccions que ens ha donat el Departament d’Educació, sobre el covid-19.
Salutacions cordials.
Amaya Ayape
Directora
Escola Àngels Garriga