Calendari del curs

Inici de curs:

15 de setembre de 2014

Vacances:

Del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015  (ambdós inclosos)

Del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2015

Dies festius de lliure disposició:

3 de novembre de 2014

16 de febrer de 2015

22 de maig de 2015

Jornada compactada:

23 de desembre de 2014 i del 8 al 19 de juny de   2015 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2013 i a partir del 9 de juny de 2014 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.