Organigrama

Curs 2017-18

Equip directiu

Directora Àngela Sánchez i Juny
Cap d’estudis Pere Ribas
Secretària Conchi Ortega
Coordinadora pedagògica Beth Fornas

Equip de Coordinació

Coordinadora d’ESO (activitats i serveis) Cristina Oliva
Cap del departament de les àrees cientifico-tècniques Josep M. Roig
Cap del departament de llengües Vanesa Rubio
Cap del departament de les àrees humanístiques Ivet Duran
Cap del departament de les àrees d’expressió i orientació Paz Estevan
Professora d’orientació Eva Pérez
Coordinadora LIC Elena Miñambre
Coordinador d’Informàtica Jonatan Luque
Coordinador de Riscos Laborals Marc Roca

Tutories

1r ESO A Judith Planchart
1r ESO B Elena Miñambre
2n ESO A Paz Estevan
2n ESO B M. Carmen García
3r ESO A Vanesa Rubio
3r ESO B Josep M. Roig
4r ESO A Encarna García i  Eva Pérez (AO/P. Fènix)
4r ESO B Ivet Duran  i  Eva Pérez (AO/P. Fènix)

Professorat

Català Àngela Sánchez , Cristina Oliva, Mireia Miranda
Castellà Elena Miñambre, Encarnación García, Montserrat Guillen, Eva Pérez
Anglès Vanesa Rubio, Raquel Martínez
Francès Elena Miñambre
Matemàtiques Judith Planchart, Daniel Fenoll, Daniel Aguilar
Ciències Naturals (Biologia i FQ) Conchi Ortega, Josep Mª Roig i Jonatan Luque
Ciències Socials Pere Ribas i Ivet Duran
Educació Física Paz Estevan, Andrés Gascó
Educació Visual i Plàstica Beth Fornas
Música M. Carmen García
Tecnologies Marc Roca, Daniel Aguilar
Orientació Eva Pérez, Montserrat Guillen