Oficial de 1ª eléctrico

Se requiere montador/a eléctrico en entorno industrial, el cual se encargará del montaje a nivel eléctrico de armarios de potencia y control para diferentes procesos industriales, como también del conexionado del armario eléctrico a los diferentes componentes de la instalación en casa del cliente, por lo que deberá estar familiarizado con la interpretación de esquemas eléctricos y otros tipos de planos de soporte (layout de planta, P&ID).

También se encargará de la realización de las diferentes pruebas necesarias de cara a la puesta en marcha del proceso industrial: comprobar diferentes tensiones, verificar la ausencia de cortocircuitos, verificación de señales a PLC, regulación de las protecciones, etc.

Y por último, ofrecerá soporte al departamento para el dimensionamiento de los proyectos eléctricos y en la selección de los materiales.

Es necesaria experiencia en instalaciones eléctricas industriales (tendido de cableado, canalizaciones, conexionados de cuadros eléctricos, etc.) y en la fabricación de armarios eléctricos de potencia y control.

La persona seleccionada formará parte del departamento de Procesos Industriales. Este departamento abarca un amplio abanico de especialidades dentro de la Ingeniería Industrial, como son: ingeniería mecánica, ingeniería ambiental y de procesos, e ingeniería eléctrica y de automatización. Nuestro equipo está formado por especialistas en cada uno de estos campos, con una dilatada experiencia en la ejecución de proyectos de ingeniería. Algunos de los servicios que ofrecemos son: Diseño y desarrollo de producto, Industrialización de producto, prototipado rápido, Evaluación de procesos de fabricación, Diseño y optimización de procesos industriales (desarrollo/revisión de P&ID), automatización industrial completa, Diseño eléctrico de maquinaria industrial, Análisis y simulación por elementos finitos (CFD, FEM), análisis del ciclo de vida (ACV), etc. Nuestra polivalencia técnica nos da una gran flexibilidad a la hora de ofrecer servicios on-demand a nuestros clientes, asegurando siempre la máxima calidad de nuestros servicios.

Requisitos
Experiencia Laboral: 2 años o más en cargo similar
Estudios mínimos: Formación Profesional
Requisitos mínimos
– Formación Profesional – Conocimiento del REBT
– Experiencia en montaje de cuadros eléctricos de potencia y control
– Experiencia en montaje de instalaciones eléctricas de automatización
– Conocimiento del sector eléctrico: marcas y proveedores
– Carnet de conducir
Idiomas
Catalán/Castellano (Lectura: Nivel avanzado (b2) / Escritura: Nivel avanzado (b2) / Conversa: Nivel avanzado (b2))
Inglés (A nivel de compresión de documentación técnica)

Enviar CV a:
Andreina TUDELA
andreina.tudela@ateknea.com
Human Resources
Ateknea Solutions. Barcelona Office.
Skype: andreina.tudela.ateknea@cric.cat
Phone: +34 932 049 922 x 431

ADMINISTRATIU

Som AUDITRADE, un despatx d’auditoria i assessorament fiscal de Barcelona i estem buscant una persona per treballar amb nosaltres, amb les característiques següents:

● Formació: Acabant els estudis de CFGS administratiu o ja titulada.

● Jornada de treball: En principi uns mesos mitja jornada després a temps complert.

● Funcions: Les funcions foren d’ajuda en l’àrea d’assessorament fiscal i comptable.

Enviar CV a:

Laura Campo
lcampo@auditrade.com
muntaner, 239, 08021 Barcelona, Tel. +34 93 414 07 77
www.auditrade.com

INSTAL·LADOR EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS/ELECTRÒNICA

EMPRESA:
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL

TITULACIÓ REQUERIDA:
CFGM/CFGS TÈCNIC EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS/ELECTRÓNICA

TASQUES:
Realització de instal•lacions, manteniment i posta en marxa d’equips de Telecomunicacions i treballs de cablejat estructurat

REQUERIMENTS:
Experiència mínima: 1 any
Carnet de conduir B1

TIPUS DE CONTRACTE : Temporal
JORNADA LABORAL : Complerta
SALARI: a convenir segon vàlua
LLOC DE TREBALL: Molins de Rei
EMAIL DE CONTACTE: rrhh@adtel.es

Administrativo / recepcionista

DIRECTIA TRAVEL
Directia Travel es una agencia on-line especializada en viajes a Asia.
Somos una empresa joven y con un proyecto de futuro, apasionante y retador. Buscamos gente joven, con experiencia profesional. ¿Quieres formar parte de Directia?

Funciones a desarrollar
• Atención de centralita telefónica
• Control de calidad y registro de todos los viajes
• Control y registro de los cobros de clientes
• Preparación y contabilización de los pagos a proveedores
• Envío de documentación administrativa a clientes
• Participación en proyectos de mejora continua de los procesos de la empresa
• Control y asignación de ciertas tareas operativas de la empresa

Requisitos
Haber finalizado el Grado Superior en Administración y Finanzas. Se valorará un nivel de inglés mínimo para enviar y recibir emails con proveedores internacionales.
• Participación en tareas diarias de una start up online.
• Participar en una empresa dinámica y en constante evolución.
Tipo de jornada: Jornada completa

Enviar Cv a:

Borja López
borja@directiatravel.com
Administración
Directia Travel
910 059 646 / 936 814 576
www.directiatravel.com

Plaça de pràctiques a ACCIÓ, Barcelona.

ACCIÓ és l’Agència per la competitivitat de l’empresa. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 40 oficines exteriors arreu del món.

La plaça de pràctiques és per a un/a estudiant del darrer curs de Grau Superior en Administració i Finances o bé que ja hagi finalitzat els estudis però no tingui experiència.

La franja horària de pràctiques és de 9 a 14h i la remuneració és de 537,00€ bruts mensuals.

En el cas de que fos seleccionat un estudiant del darrer curs, hi ha l’opció de continuar fent pràctiques amb nosaltres durant nou mesos un cop graduat, amb unes pràctiques no laborals regulades pel SOC.

Requisits específics
Es fixen els requisits específics següents:
Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances.
Bon nivell d’ofimàtica, sobretot Excel.
Es valorarà l’ordre, la iniciativa i capacitat de gestió.

Tasques
La persona en pràctiques donarà suport administratiu a dos departaments:
Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació: tasques de suport en els àmbits de contractació i convenis, subvencions, entitats participades, representants, assessorament, informes jurídics,…
Àrea d’Administració: tasques de suport administratiu relacionades amb la contractació i gestió pressupostària i comptable.

Les persones interessades cal que presentin currículum a rrhh.accio@gencat.cat amb la referència corresponent (Ref. PNL- 79.1).

OPERARI D’INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC.

S’ofereixen 2 llocs de treball d’operari per a instal·lació i manteniment d’instalacions d’enllumenat públic.

El lloc de treball estarà ubicat al C. Perú i bàsicament treballem a Barcelona, encara que també podem fer-ho a la resta de Catalunya.

No és necessària experiència, encara que si en té es valorarà.

La retribució serà en funció de l’experiència aportada però estarà en una forquilla de 18.000 a 24.000 euros (segons la categoria del conveni).

L’horari habitual és de dilluns a divendres de 07:00 a 15:00 h.

Els cv’s feu-los arribar a:

Antoni Alonso i Permanyer
antoni.alonso@urbalux.com
Delegat de Catalunya URBALUX, S.A.
670 284 862

Manteniment elèctric

Lloc de treball: Dues persones com a mínim pel manteniment elèctric de dues fàbriques farmacèutiques a la provincia de Barcelona (Sant Cugat del Vallès i Santa Perpetua de la Mogoda).
Requisits dels candidats: Grau Mig o Superior d’electricitat, preferiblement amb experiència encara que no és indispensable.… Llegeix més»

AUXILIAR COMPTABLE

Per cobertura de risc d’embaràs, maternitat i vacances, estem buscant una posició de Aux Comptable . (Inici immediat)
Tasques:
·Assentament contables con excel de las contes personals de las persones tutelades de la unitat de gestió.
·Facturació.
.Atenció telefònica.
·Demés tasques administratives en general.
·Català alt –… Llegeix més»

Contrato de prácticas área de servicios financieros y contables.

Se busca estudiantes en prácticas para para dar apoyo al área contable del despacho, AGISA-ROCABERT ABOGADOS.

AGISA-ROCABERT Abogados, es un despacho de abogados y economistas, con más de 20 años de experiencia, experto en asesoramiento a PYMES tanto en temas de derecho mercantil, laboral, financiero-contable, procesal e inmobiliario.

En concreto la oferta va dirigida a dar apoyo al área financiero-contable, en la cual reportará directamente a la responsable del área contable del despacho.

Se ofrece:

Contrato de prácticas de 16 a 20h, de Lunes a viernes.

Contacto:

Pepe Rocabert de Quadras
Abogado & Asesor fiscal
C/Balmes 206, 3-B
08006 Barcelona
Telf: +34.932.189.800
E-mail: procabert@agisa-rocabert.com
www.agisa-rocabert.com

Lloc de treball en el àmbit administratiu.

Jornada: L-V: 09:00-14:00h;
Lloc: C/. Bruc 124 (Eixample)
Sou: 625 euros bruts.

Feina:

-Suport al departament de comptabilitat:introducció de factures emeses, rebudes (tant de importacions, exportacions e intracomunitàries i nacionals), liquidacions, bancs, conciliacions;
Contaria amb l’ajuda del gerent i dels companys.

Idiomes: català
Coneixement: word, excel, i contasol (es tindrà en compte)
Contracte: inicialment en contracte en pràctiques (no conveni) amb la finalitat de contracte indefinit.

Contacte:

Mónica Mañé
monica@ricgrup.com
R.i c. auditors, s.l.p.
C/ Bruc 124 Entlo 1ª
08009 Barcelona
Tel 934197538