Proves per a l’obtenció de títol (POT)

Proves d’obtenció del títol de Cures Auxiliars d’infermeria

– Informació general

CRÈDIT DE SÍNTESI

US INFORMEM QUE LA PREGUNTA 7 APARTAT a) DEL CRÈDIT DE SÍNTESI QUEDA ANUL·LADA.

– L’exposició i defensa del supòsit del crèdit de síntesi seran els dies: 13 ,14 i 15 de febrer.
– Hi haurà 2 tribunals cada dia: Tribunal 1(T1)  i Tribunal 2(T2)

Dia 13/02/2018
hora Tribunal 1 Tribunal 2
15:00 Sandra Estrada Enric Rosas Advíncula
15:30 Mariela Acevedo Ainara Cuerva
16:00 Mónica Arcúria Aurea Florido
16:30 Lenuta Liliana Arsene Beatriz Franco
Dia 14/02/2018
hora Tribunal 1 Tribunal 2
15:00 Ainara El Kamouni Dorota Àgata Szklar
15:30 Iris Anarda Benítez Cindy Carpio
16:00 Jimena Graziano Ana Gisaela Correia
16:30 Lucía Jiménez Biviana Araceli León
Dia 15/02/2018
hora Tribunal 1 Tribunal 2
15:00 Laura Lizancos Sheila Rodrigo
15:30 MªAngeles Mudarra Carmen Suitino
16:00 Felipe Navarrete Celia Vargas
16:30 Liliana Ocampos Maria de los Angeles Almonte
17:00 Alberto Pallejà

– Els aspirants hauran d’esperar al vestíbul del centre
– S’han de presentar 30 minuts abans de l’hora adjudicada