Proves per a l’obtenció de títol (POT)

Proves d’obtenció del títol de Cures Auxiliars d’infermeria

Informació general

Llistats de qualificacions provisionals de les proves úniques i pràctiques: 24 de gener 2018.

 Termini de reclamacions de les proves úniquesa i pràctiques,  25/1/2018, 26/1/2018 i 29/01/2018.

Consultes per aclariments respecte a les qualificacions obtingudes: 29/1/2018 de 15,30 a 16,30h

 

PRESENTACIÓ CRÈDIT DE SÍNTESI:

1/02/2018  a les 15,30h