LA NOSTRA ESCOLA

L’Escola Mediterrània és un centre nascut a la població de Viladecans l’any 2008, per donar resposta a l’augment progressiu de la població de la zona de Can Preciós- Torreroja.

L’ESCOLA